☰   Menu
1 / 2
památník bitvy u Kolína - Křečhoř
památník bitvy u Kolína - Křečhoř

Památník bitvy u Křečhoře byl vybudován v roce 1898 u příležitosti 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Autory památníku jsou architekt Václav Weinzettel a akademický sochař Mořic Černil, odborní učitelé sochařské školy v Hořicích. Věnovaný je jedné z významných bitev sedmileté prusko-rakouské války, tedy bitvě o Kolín. Kromě Rakouska a Pruska se do války zapojily Francie, Anglie, Rusko, Švédsko a Římsko-německá říše.

Konflikt mezi císařovnou Marií Terezií a pruským králem Bedřichem II. trval od roku 1756 do roku 1763. V bitvě nedaleko Kolína se 18. června 1757 utkalo rakouské vojsko, které vedl maršál Leopold hrabě Daun s pruskou armádou, které osobně velel král Bedřich II. Vojsko hraběte Dauna postupovalo od Kutné Hory. Prušáci, kteří se původně stáhli z Kolína ke Kouřimi, mu vyšli vstříc. Bitevní pole se rozprostíralo mezi obcemi Kelský dvůr (dnes Vítězov), Kutlíře, Chocenice, Bříství, Křečhoř a Břežany. Vojska se setkala u Křečhoře, kde na vyvýšině za obcí zaujalo rakouské vojsko obranné pozice.

Asi okolo osmé hodiny raní, po zjištění situace, vydal Bedřich II. Pruský povel k útoku. Po třinácté hodině již zaujala pruská armáda výchozí postavení v prostoru Křečhoře a asi o hodinu později zahájila útok pěchota. Prusové za půl hodiny dobili obec Křečhoř, avšak po hodině hrabě Daun s podporou dělostřelectva postup Prušáků zastavil. Ti však nasadili jízdu a opět pěchotu a rozbili rakouskou divizi. Situaci zachránil rakouský dragounský pluk. V této chvíli vydal Bedřich II. rozkaz k frontálnímu útočnému postupu co celé linii.

Válečné štěstí se střídavě pohybovalo mezi oběma protivní - bitva stále nebyla rozhodnuta. Po sedmé hodině večerní poslední pruské zálohy - zbytek jednotky pěší divize a zbytek jednotek s podporou jízdy,  znova zaútočily. Bitva vrcholila. V tento rozhodný okamžik poslal maršál Daun do protiútoku tři jízdní pluky. Rakouská pěchota společně s jízdou rozbila pruský postup a přinutila protivníka k ústupu. Král Bedřich ujel z bojiště k Nymburku, aniž předal velení svým generálům, a tak v nastalém zmatku velitelé pruské armády ustupovali se svými lidmi podle vlastního uvážení. Dobře vycvičeným jednotkám se podařilo z boje odejít, ale mnoho dalších vojáků padlo do zajetí a to i přesto, že maršál Daun, vědom si svých ztrát, neriskoval noční pronásledování nepřítele.

Ztráty na životech na obou stranách byly veliké. V bitvě padlo na pruské straně asi 4765 mužů, rakouských vojáků 1236. K tomu je potřeba přičíst velké množství zraněných, z nichž mnozí zemřeli, byli nezvěstní či zajati. Celkové ztráty Daunovy armády dosáhly asi 359 důstojníků a 8629 mužů. Pruská armáda ztratila přibližně 396 důstojníků a 13398 mužů. Hrůznost bitvy dokládají nejen tato čísla, ale i četné hromadné hroby u okolních vesnic, kde byli padlí pohřbíváni. Avšak ani tato bitva nebyla v konfliktu dvou velmocí rozhodující, bojovalo se dál. Válka skončila roku 1763 smírem.

Již 22. června 1757 založila císařovna Marie-Terezie na počest bitvy u Kolína nový vojenský řád jménem Kolín. Jeho prvním nositelem se stal vítěz bitvy - polní maršál hrabě Leopold Josef Daun.Praktické informace

Křečhoř
okres Kolín
Středočeský kraj
Česko
Cíl se nachází ve vzdálenosti do 500 metrů od zákazu vjezdu.
Dostupnost může být dočasně pozměněna okolnostmi, které bohužel nedokážeme zjistit.
O případných nesrovnalostech nás prosím informujte.

Štítky:

Památník Česko

Tento tip na výlet již navštívilo

28
registrovaných uživatelů

Další tipy na výlet v okolí

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.