☰   Menu
1 / 2
Poutní areál Svatá Hora, Příbram
Poutní areál Svatá Hora

Svatá Hora je nejznámější Mariánské poutní místo v Čechách, které se nachází na vrcholu kopce nad starým hornickým městem Příbram. Jedná se o barokní stavbu obdélníkového půdorysu tvořenou ambity se čtyřmi rohovými kaplemi a původně gotickým kostelem Panny Marie stojícím ve středu kamenné terasy. K ambitům přiléhá ze severní strany objekt kláštera. Od severozápadní strany komplexu vedou kryté schody do města Příbram. Ve středu dlážděného prostranství před hlavním vchodem je umístěn mariánský sloup z r. 1661. Rohové kaple ambitů jsou Mariánská, Pražská, Plzeňská a Míšenská. Stěny a klenby ambitů jsou zdobeny malbami výjevů ze zázraků a zjevení Panny Marie v okolí Svaté Hory. Středový gotický poutní kostel je čtvercového půdorysu a pochází ze 14. stol. V pol.17. stol byl obestavěn otevřenými venkovními barokními kaplemi. Uvnitř kostela můžete vidět stříbrný tepaný oltář s gotickou soškou Panny Marie Svatohorské a klenbu a stěny kostela bohatě zdobené štukovou výzdobou.

Počátky svaté Hory sahají do 13. století, kdy zde již byla podle pověsti postavena kaplička rytířem z rodu Malovců za vyslyšené prosby k Panně Marii o ochranu před loupežníky. Po roce 1620 se v Příbrami usadili Jezuité, kteří na Svatou Horu přenesli sošku Panny Marie z původní hradní kaple v Příbrami.

Od pol. 17. století byl areál rozšiřován a přestavován z důvodu velkého množství poutníků sem mířících. Za josefínských reforem byly sice poutě zakázány, ale zákaz se zde nepodařilo prosadit.

Od pol. 19. stol. je Svatá Hora ve správě Redemptoristů, kteří zde mají provinciát do dnešních dnů.Praktické informace

Příbram
okres Příbram
Středočeský kraj
Česko
Cíl se nachází ve vzdálenosti kratší než 250 metrů od zákazu vjezdu.
Dostupnost může být dočasně pozměněna okolnostmi, které bohužel nedokážeme zjistit.
O případných nesrovnalostech nás prosím informujte.

Štítky:

Církevní památka Česko

Tento tip na výlet již navštívilo

17
registrovaných uživatelů

Další tipy na výlet v okolí

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.