☰   Menu
1 / 2
Spišský hrad - Slovenská republika - tip na výlet
Spišský hrad

První písemná zmínka o Spišském hradu pochází z roku 1249. Původně královský hrad byl ale založen již někdy v 11. a nebo nejpozději ve 12. století. je ukázkou vývoje hradní architektury od 12. do 18. století. Spišský hrad byl vystavěn na místě staršího opevněného hradiště lidu tzv. púchovské kultury. Po jeho zániku se další hradiště objevuje na protějším vrcholu směrem ke skalnímu městu Dreveník. Lokalita však byla osídlena s největší pravděpodobností již od doby kamenné.

Nejstarší část hradu tvořila velká kruhová věž, která byla již ve 13. století přestavěna na válcovou. K ní v první polovině 13. století přibývá románský palác a další části. Během tatarských vpádů se kamenný Spišský hrad osvědčil a nájezdníků odolal. Ve 2. polovině 14. století bylo přistavěno tzv. středné nádvoří a hrad byl přestavěn v gotickém stylu. Dolní předhradí sloužilo v 15. století za pobytu Jana Jiskry z Brandýsa jako opevněné tábořiště jeho vojsk.

Významným dějinným mezníkem hradu byl rok 1464. V tomto roce se Spišský hrad dostává z královského držení do rukou mocného uherského rodu Zápolských. Imrich a Štefan Zápolští vlastnili okolo 70 hradů a byli jednou z nejvýznamnějších šlechtických rodin tehdejších Uher. Přestože vlastnili zmíněných 70 hradů, zvolili si za sídelní hrad právě hrad Spišský. Noví majitelé hrad dále přebudovávali a modernizovali. Nechali postavit novou kapli, přestavěli původně románský palác do gotického stylu, nechali zesílit věž a vnější hradby. Na Spišském hradě se narodil i poslední uherský král jenž nebyl z rodu Habsburků - Jan Zápolský.

Nejcennější částí Spišského hradu je horní, nejstarší část hradu. Přístup do horního hradu umožňuje románská brána obklopená silnými zdmi z poslední přestavby hradu v 18. století. Vedle je hradní cisterna vytesaná do skály. Na druhé straně horní části hradu se nacházejí obytné budovy hradních pánů se zachovalými renesančními a gotickými okny. Z upravené vyhlídkové plošiny se dnes otevírají fantastické rozhledy do krajiny. Hrad převyšuje okolní terén totiž až o 200 metrů. Uprostřed tohoto prostoru se nachází donjon - obytná věž z poloviny 13. století.

Podívejme se ale i do dolních částí hradu. Již při vstupu do hradu od jihu zaujme důmyslné opevnění vstupní brány. Samostatně stojící kamenné sloupy byly v minulosti pospojovány dřevěnými kůly, které tvořily první linii obrany hradu. Pokud se nepřiteli podařilo proniknout přes tuto linii, čekal jej hluboký hradní příkop a pak vysoká kamenná hradba. Teprve nyní se dostáváme k věži s gotickou bránou z 15. století. Do ní se navíc vstupovalo po padacím mostě s propadlištěm, přístup znemožňovala i silná mříž …

Uprostřed středního nádvoří stál velký dům, po obvodě se pak nacházely ubytovny hradní posádky, úplně vzadu byly sýpky. Velké (dolní) nádvoří bylo, jak jsem napsal již výše, opevněným tábořištěm, v případě nebezpečí mohlo posloužit i jako útočiště pro okolní obyvatelstvo.Praktické informace

Žehra
okres Spišská Nová Ves
Košický kraj
Slovensko
Cíl se nachází ve vzdálenosti do 500 metrů od zákazu vjezdu.
Dostupnost může být dočasně pozměněna okolnostmi, které bohužel nedokážeme zjistit.
O případných nesrovnalostech nás prosím informujte.

Štítky:

Hrad Slovensko

Tento tip na výlet již navštívilo

46
registrovaných uživatelů

Další tipy na výlet v okolí

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.