☰   Menu
1 / 2
Dřevěný kostel - Jedlinka - Slovenská republika - tip na výlet
Dřevěný kostel - Jedlinka

Řeckokatolický dřevěný chrám v obci Jedlinka byl postaven v roce 1736. Je věnován byzantskému svátku "Přesvatá Bohorodice Ochránkyně", která svým štítem ochraňuje naši zem proti útokům zlých duchů i proti neštěstí. Bohorodička je nám pomocí při našich dobrých skutcích a v našem křesťanském životě.

Dřevěný chrám v obci Jedlinka byl vystavěn v srubovém stylu. Chrám sestává ze svatyně, chrámové lodi a předsíně. Každá část budovy má svou věž s kopulí a křížem. Na hlavní chrámové věži jsou vyřezány jedinečné zvukové otvory ve formě trojúhelníku.

V hlavní chrámové věži visí tři zvony. Chrámové věže i chrámová střecha jsou pokryty štěpenými dřevěnými šindeli. Chrám je obohacen zádveřím, ze kterého vedou dřevěné schody do věže se zvony. Kování dveří je ještě z doby, kdy byl tento dřevěný chrám postavený.

Chrám má zvláštní ikonami ozdobenou stěnu se třemi dveřmi, která stojí mezi chrámovou lodí a svatyní. Tento ikonostas pocházející z 18. století se skládá z čtyř řad ikon. V hlavním řadě jsou následující ikony: sv. Svatý Mikuláš, sv. Bohorodička Hodegetria, Kristus Učitel a Mistr, ikona Přesvaté Bohorodičky Ochránkyně. Carské dveře mají dvě křídla s vyobrazením čtyř evangelistů a svátku Zvěstování naší Přesvaté Vládkyně Bohorodičce Marii. Nad hlavním řadou ikonostasu je řada ikon velkých byzantských svátků s ikonou Poslední večeře. Nad řadou ikon svátků je řada ikon svatých apoštolů s ikonou Krista velekněze, který je v prostředku této řady. Nad ikonou Krista Velekněze je vyobrazen symbol "Boží oko", který se v dřevěných chrámech vyskytuje jen zřídka.

Nad řadou svatých apoštolů je na ikonostasu řadu starozákonních proroků. Zcela nahoře je ikona Ukřižování Krista, kterému po bocích stojí postavy přesvaté Bohorodičky a evangelisty Jana. Tento ikonostas je ozdoben dřevěnými vyřezávanými vyobrazeními rostlin a vinné révy. Další ikony a liturgické předměty v dřevěném chrámu v obci Jedlinka pocházejí z 17. a 18. století. Ikonostas byl zrestaurován v roce 1987. Poslední kompletní restaurování dřevěného chrámu se realizovalo v letech 2000 a 2001.Praktické informace

Jedlinka
okres Bardejov
Prešovský kraj
Slovensko
Silnice vede k objektu nebo k jeho blízkosti.
Dostupnost může být dočasně pozměněna okolnostmi, které bohužel nedokážeme zjistit.
O případných nesrovnalostech nás prosím informujte.

Štítky:

Církevní památka Slovensko

Tento tip na výlet již navštívili

2
registrovaní uživatelé

Další tipy na výlet v okolí

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.