☰   Menu
Top 5 tipů na výlet v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj zaujímá jižní a část střední Moravy. Jeho specialitou je především vinohradnictví na světové úrovni. V jihomoravském kraji je více než 90% plochy vinic v rámci České republiky. Typickým prvkem je velké množství malých rodinných vinařství.

Klášter Rosa Coeli

Klášter Rosa Coeli byl založen roku 1181 Vilémem z Pulína – krutým válečníkem, který na svých výpravách znásilňoval a drancoval, až na něj byla za trest papežem uvalena klatba. Stavba kláštera pro sestry premonstrátského řádu v místech, kde kdysi stála římská pevnost, měla být odčiněním jeho činů.

V 16. století tamní kněz Martin Göschel pojal za manželku jednu z jeptišek, a z kláštera se prý stalo doupě neřesti, kde se odehrávaly hotové orgie. Podle legendy na klášter zaútočili rozzuření vesničané a jeptišky vyhnali nebo zabili. Jedna jeptiška má být dokonce zazděná přímo v jedné z klášterních chodeb.

Později klášter vyhořel a zpustl. Traduje se, že na dně klášterní studny se má ukrývat poklad a v podzemí mají být tajné chodby, které ho spojují s nedalekým hradem a kde leží kosti zavražděných dětí. Ať už je něco z toho pravda, či ne, neobyčejná atmosféra se klášteru Rosa Coeli upřít nedá.

Klášter Rosa Coeli - 1. tip na výlet v Jihomoravském kraji

Lednicko Valtický areál

Lednicko-valtický areál na jižní Moravě je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznam památek UNESCO. Kromě zámku v Lednici a ve Valticích najdete v parkově upravené krajině řadu drobných staveb, které zde zanechal slavný rod Lichtenštejnů.

Turisté tak mohou obdivovat například romantickou zříceninu Janův hrad, Apollónův chrám s dórským sloupořadím, vyhlídku Kolonáda na Reistně, Tři Grácie, Rendez-vous (někdy též nazývaný jako Dianin chrám), Římský akvadukt, Obelisk nebo Minaret. Lichtenštejnové měli o zábavu postaráno a není divu, že i v dnešní době jsou tato místa velice oblíbeným cílem výletu.

Lednicko-Valtický areál - 2. tip na výlet v Jihomoravském kraji

Kaplička na Hradišťku

Pokud patříte mezi milovníky dobrého vína, zajisté se rádi vypravíte za mladou kapličkou stojící uprostřed vinic. Kaplička stojí na umělém vršku Hradišťko a tvoří dominantu zdejších vinic. Do povědomí široké veřejnosti se dostala zejména díky filmu Bobule, ve kterém pražští policisté mají jen jedinou dostupnou fotku podvodníčka Honzy, kde je vyfocen na kopci s románskou rotundou. Od kaple je perfektní výhled na okolní rozlehlé vinice a dominantní pálavské kopce.

Kaplička na Hradišťku - 3. tip na výlet v Jihomoravském kraji

Větrný mlýn Ruprechtov

Na Moravě ještě v 19. století sloužily stovky větrných mlýnů, ale v současné doby se jich dochovalo jen několik. Jednou ze vzácných výjimek je mlýn v Ruprechtově, který zaujme zvláštním mechanismem zv. Halladayova turbína. Mlýn původně nesl klasické větrné lopatky, ty však na konci 19. století polámala vichřice a majitel se rozhodl je nahradit účinější, v našich zeměpisných šířkách ojedinělou technologií. Tuto unikátní technickou památku v roce 1994 zdařile rekonstruovali potomci původních majitelů a v současné době slouží jako mimořádně atraktivní ubytování.

Větrný mlýn Ruprechtov - 4. tip na výlet v Jihomoravském kraji

Mohyla míru

Mohyla míru je chráněna jako kulturní památka České republiky a současně také první mírový památník v Evropě. Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova. V současné době je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště.

V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci zhlédnout netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů - Slavkov / Austerlitz 1805“. V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy. O státních svátcích, významných dnech a po celý červenec a srpen je Mohyla míru slavnostně osvětlena.

Mohyla míru - 5. tip na výlet v Jihomoravském kraji

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.