☰   Menu
1 / 2
Pevnost a klášter Bzovík - Slovenská republika - tip na výlet
Pevnost a klášter Bzovík

Historie objektu sahá pravděpodobně až do dob Velké Moravy o čemž svědčí nález staršího opevnění, který byl objeven při posledních rekonstrukčních pracích. Bzovícký klášter s cistercitským opatstvím založil kolem roku 1130 kníže Lampert z rodu Hunt-Poznanovců. Později zde vzniklo premonstrátské proboštství, které se postupně stalo největším feudálním panstvím v Honte. Klášterní kostel postavili v první polovině 12.století, přestože se poprvé vzpomíná až v roce 1285. Během bojů mezi stoupenci polského Ladislava Jagellonského a uherské Alžběty, zdejší okolí plenili vojáci, kteří sídlili v Krupině. Z tohoto období, z let 1444 až 1446, pochází gotická přestavba areálu. Byla přistavěna nová svatyně a současně také postavili nové klášterní křídlo a rajský dvůr. Gotickou úpravou se pouze částečně porušila původní románská stavba kostela a kláštera. Opraven klášterní areál podpálili v roce 1471 Krupinčania.

V roce 1530 napadl klášter Zikmund Balassa, oligarcha středního Slovenska, známý svým bezohledným postojem k poddaným. Zdejších řeholníky vyhnal a začal s velkolepou přestavbou bývalého kláštera na protitureckou pevnost. V průběhu let 1530 až 1546 zboural poškozený kostel spolu s jižní věží a s jižním klášterním křídlem. Vytvořil velké nádvoří, nastav starou románskou jižní věž, ze které vznikla pozorovatelna. Ostatní části kláštera upravil na bydlení. Klášterní pevnost Bzovík sloužila jako kaple. Nový vstup do areálu umístil na severozápadní straně, při nárožní baště. Renesanční vstupní portál měl padací most. Po Balassova smrti v roce 1559 klášter spolu s majetky získala jeho vdova. Rodina Fánchyovcov vlastnila pevnost až do poloviny 17.století.

V roce 1678 Bzovík obsadili povstalecké vojska Imricha Thökölyho. Po jejich odchodu se areál stal majetkem jezuitů a po jejich zrušení majetkem ostřihomského semináře. Po roce 1678 pevnost opravil a barokně přestavěl ostřihomský biskup Juraj Szelepcsényi, o čemž informuje i pamětní tabule nad vstupem do areálu. Ostrihomská kapitula spravovala zdejší majetky do roku 1908, kdy je prodala. V roce 1925 Bzovícka panství zaniklo.[NEWLINE]Za druhé světové války a po ní klášterní budovy značně poškodily. Románskou věž, která do té doby stála, zbourali a části vnitřních zdí rozebrali. V roce 1969 se postupně začalo s výzkumy, projektovou dokumentací a zabezpečovacími pracemi.Praktické informace

Bzovík
okres Krupina
Banskobystrický kraj
Slovensko
Silnice vede k objektu nebo k jeho blízkosti.
Dostupnost může být dočasně pozměněna okolnostmi, které bohužel nedokážeme zjistit.
O případných nesrovnalostech nás prosím informujte.

Štítky:

Hrad Slovensko

Tento tip na výlet již navštívilo

11
registrovaných uživatelů

Další tipy na výlet v okolí

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy.